ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่

ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่

 ขายถูก พฤกษาวิลล์32 พระราม2 ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ รับส่วนลด 2แสน [ ลงประกาศ ]
 แหวนเพชร,แหวน,ของหลุดจำนำ,สินค้าหลุดจำนำ,เพชรมือสอง,จิวเวอรี่มือสอง ...
แหวนเพชร,ของหลุดจำนำ,เพชรมือสอง,แหวน,ซื้อเพชร,ขายเพชร. ... สามารถมาดูสินค้าและ รับของได้ที่ร้าน (สาขาศรีย่านเท่านั้น) ร้านเราเปิดวันจันทร์ ถึงเสาร์เวลา 8.30-17.00 น ...
http://www.tkgolds.com/

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 สถานธนานุบาล
ประวัติความเป็นมาของโรงรับจำนำและการจัดตั้งสถานธนานุบาล ... เทศบาลนครเชียงใหม่จึง ได้จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2503 ...
http://www.nmt.or.th/lamphun/pasang/Lists/List31/AllItems.aspx

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 สถานธนานุบาล๓ - เทศบาลนครเชียงใหม่
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 เป็นเกณฑ์ ... โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์. 2. ..... เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อ ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ...
http://www.cmcity.go.th/upfiles/budget/budget2555/part4/part4-3_55.pdf

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 ความรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ - แหล่งความรู้สำหรับคนไทย
๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศแล้วทรัพย์ที่จำนำหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนำทันทีโดยไม่ต้อง มีการขายทอดตลาด เหมือนอย่างกรณีการรับจำนำของบุคคลทั่วไป * พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.
http://www.thaibizcenter.com/KnowledgeCenter.asp?kid=4927

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505
ความในวรรคสามไม่ใช้บังคับแก่การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือของทาง ราชการ. มาตรา ๙ ... (๕) ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์จำนำที่ หลุดเป็นสิทธิแล้วในบริเวณโรงรับจำนำ. มาตรา ๑๘ ทวิ ..... พรบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974921&Ntype=19

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานํา ... - กรมการค้าภายใน
15 ส.ค. 2012 ... การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี2555 ... ปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 มีโรงสีที่เปิดรับฝากข้าวเปลือกทั้งสิ้นจําน วน 925 ราย ... จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ ราชบุรี ... รับจํานํา และจ่ายเงินตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรให้ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็น ...
http://www.dit.go.th/rice_pawn_54-55/Meetings/10-55.pdf

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่
 สถาน ธ นา นุ บาล - เทศบาล เมือง บ้านบึง
ลูกค้าของเราคือ ผู้มีเกียรติ หน้าที่ของเรา คือการให้เกียรติ และบริการที่ดีแก่ลูกค้า (นี่คือ ... ตั๋ว รับจำนำมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน สถานธนานุบาลเมืองบ้านบึง จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน ... การดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของเทศบาล และสุขาภิบาล ... ประชาชนได้ดี ในขั้นต้นจึงให้เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลเมือง นครสวรรค์, ...
http://www.banbung.in.th/Pawn_station.html

คำค้น: ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่

ของหลุดโรงรับจํานํา เชียงใหม่