ข้อสอบ Affix (Prefix-Suffix)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Affix (prefix-suffix)พร้อมเฉลย

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย

 ขายถูก พฤกษาวิลล์32 พระราม2 ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ รับส่วนลด 2แสน [ ลงประกาศ ]
 Prefixes & suffixes worksheet - Exercises (www
Prefixes & suffixes worksheet - Exercises (www.vivquarry.com). Put the word in brackets into the correct form. You will have to use prefixes and/or suffixes. 1.
http://www.vivquarry.com/wkshts/prefixex.html

คำค้น: ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย
 1276933222 morpheme - SlideShare
1 พ.ย. 2012 ... แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภ ¸… .... หนวยคําเติม [affix]ทั้งหลายมักเปนหนวย คําไมอิสระ เชน หนวยคําเติมหนา [prefix] ... หรือ อุปสรรค [prefix] คือหนวยคําที่เติม ขางหนาหนวยคําอื่น เชน un- ... และการวิเคราะหหนวยคํา 90 - หนวยคําเติมท าย หรือ ปจจัย [suffix] คือ ..... เฉลยอังกฤษ 50 1267 views Like.
http://www.slideshare.net/stellarenglish/1276933222-morpheme

คำค้น: ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย
 INTRODUCTION Guessing the Meaning of Words - Pioneer.chula.ac ...
Internal Context Clues: Affixes. ก) เงื่อน (clue)ที่มีอยูในตัวศัพทเอง ดูตัวอยางขา งลาง. Word = Prefix + Word + Suffix drink = drink drinkable = drink + able.
http://pioneer.chula.ac.th/~pkanchan/pdf/vocal1.pdf

คำค้น: ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย
 เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ด้วยการรู้จัก Suffix - ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ด ...
Suffixes ที่เติมแล้วเป็นคำนามที่หมายถึงคน สัตว์หรือ สิ่งของ. 1. NOUN-FORMING ... - ation, -tion, -ion, action, state, condition, examination การสอบ. cracy, ocracy, government ... d. having difficulty. เฉลย 1. a 2. a 3.b 4.a 5.a 6. d 7. a 8. b 9. d 10. b.
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=1646

คำค้น: ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย
 English Grammar - Prefixes - Learn English
A prefix (affix) is a word, or letter(s) placed at the beginning of ...
http://www.learnenglish.de/grammar/prefixtext.htm

คำค้น: ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Affix (prefix suffix)พร้อมเฉลย