ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 อ.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ - MUT - Electrical Power Engineer - Google Sites
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ. ที่ทำงาน : ห้อง P301 ภาค วิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. แขวงกระทุ่มราย เขต ...
https://sites.google.com/site/powermut/home/staffs/chaiyut

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 สาย PS&HV - ภาค วิชา วิศวกรรม ไฟฟ้า กำลัง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ...
ประธานกรรมการ. (อ.วรายุทธ คัมภีราวัฒน์). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. กรรมการ. (อ.ส ร จารุวรรณชัย). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. กรรมการ. (อ.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์)
http://www.power.mut.ac.th/data/FORM_PJ1_TOPICS_PS&HV_1-2555.doc

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 EECON32 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 | Electrical ...
วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ และ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์. 6.การชดเชยแรงดันไฟฟ้าด้วยดี-สแตตคอม โดยใช้ตัวควบคุมสถานะป้อนกลับ. Voltage Compensation of D-STATCOM by Using ...
http://www.power.mut.ac.th/main/node/49

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 MUT - Electrical Power Engineer
... ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินก ... ส่ง 21 มิ.ย. 2555, 03:15 โดย Admin Power. โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบแสงสว่าง โดย อาจารย์ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ ...
http://www.power.mut.ac.th/

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 2555 - วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเชิงวัฒนธรรมแบบฝูงผึ้งสำหรับการแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้า เหมาะที่สุด ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์. 8. การลดแรงเสียดทานในการไหลผ่านท่อ หลักการพื้นฐาน ...
http://www.eit-researchjournal.com/home/index/2555/

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 เกี่ยวกับการประชุม - การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ...
ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์, รองประธานฝ่ายพิธีการและต้อนรับ. ผศ.ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์, ประธานฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ. อ.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, รองประธานฝ่ายสถานที่และ ยาน ...
http://www.e-nett9.org/subpages/about/

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 2554 - วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
... และการปลดปล่อยก๊าซมลพิษ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์. 5. การเปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็ก จากการจัดเรียงตัวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า 115 kV ที่มีผลต่อมนุษย์ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์  ...
http://www.eit-researchjournal.com/home/index/2554/

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
 sutir at Suranaree University of Technology: Item 123456789/3285
ชัยยุทธ์, สัมภวะคุปต์. Keywords: ระบบไฟฟ้ากำลัง กระแสไฟฟ้า. Issue Date: 2551. Publisher: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี.
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3285

คำค้น: ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์