มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11-2553

มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11-2553

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553

 ขายทาวน์โฮมหรู เดอะคอนเนค 5 แบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม มอก.ใหม่.pdf - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ...
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11- 2553. ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือข้อกำาหนดการใช้งาน ...
http://www.eit.or.th/showfile.php?option=events&type=doc&id=1069

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 สมอ. ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า
16 ส.ค. 2010 ... มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พ.ร.บ. ... มอก.11-2531กำหนด มาตรฐานใหม่ ... แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เลขที่ มอก.11-2553 ... กล่าว ท้ายสุดว่า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ...
http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:2010-08-16-07-23-58&catid=2:2009-09-29-16-17-21&Itemid=73

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ ...
13 ก.พ. 2013 ... 2545 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสาย ไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC ...
http://www.eit.or.th/index.php?option=sponsor&id=301

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ - สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
มาตรฐานใหม่นี้กำาหนดอุณหภูมิใช้งานของสาย. ไว้สองค่าคือ 70 ำC และ 90 ำC. ชนิดของ ฉนวนยังคงเป็นพีวีซี. ฉนวนของสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 ...
http://www.temcathai.com/magazine/documents/volume_19_issue_1/temca_magazine_19_1_39.pdf

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
1, มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ. วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 พ.ย. 2549. 2, มอก. 78-2549 ... 3, อก. 11-2531 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์. วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 ธ.ค.
http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.html

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 3. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ - TISI
มอก. 11–2531. –1–. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มด้วยโพลิไว นิลคลอไร ... สายไฟฟ้าในมาตรฐานนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด คือ ...
http://app.tisi.go.th/standard/fulltext/TIS-11-2531m.pdf

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 TISI Notifications under WTO/TBT Agreement
มอก. 11 เล่ม 3-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 ... 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ... มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือ ดิน ... ร่าง มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า: เส้น และแท่ง ...
http://app.tisi.go.th/notif_th/tisi_notif_t.html

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553
 ม อก.ฉบับ เต็ม - =- ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -=
ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน ... มอก. ฉบับเต็มนี้ อยู่ ในรูปแบบของ PDF file จำเป็นต้องใช้โปรแกรม..Acrobat Reader..ในการอ่านข้อมูล ... มอก . |. Size. ก. < ก - ภ : 53 รายการ> ... เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (มอก.1390-2539) (11 p.) ... ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน (มอก.85-2548) (47 p.) ...
http://library.tisi.go.th/T/fulltext/TIS/by_title/P1.htm

คำค้น: มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553

มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก 11 2553