วงจร เครื่องรับวิทยุ Am Otl 86

วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86

 ขายถูก พฤกษาวิลล์32 พระราม2 ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ รับส่วนลด 2แสน [ ลงประกาศ ]
 ประเภทและหลักการทำงานเครื่องรับวิทยุ AM - HS8JYX
ตัวอย่าง วงจร เครื่องรับวิทยุ AM แบบแร่. เมื่อสายอากาศ และสายดิน ถูกต่อเข้า กับวงจร จะมี สัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ ผ่านมายังวงจรจูน (tuned circuit) ที่ประกอบด้วย L1 และ C1 ...
http://www.hs8jyx.com/html/receiver.html

คำค้น: วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86
 ระบบการจัดเก็บคาผานทาง
1 มิ.ย. 2006 ... ระยะทางโดยผูใชทางจะตองรับบัตรฯ (IC CARD) บริเวณดานฯ. ทางขึ้น และคืนบัตรฯ (IC ..... คือ ปดชองทาง. OTL (Overhead Traffic Light) ..... Unit : OBU/TAG) จะคล ายกับเครื่องรับสงวิทยุ2เครื่องซึ่งตางก็มีวงจรสราง ... Page 86 ...
http://wiki.nectec.or.th/itswiki/bin/viewfile/Forum/ITSSeminar2?rev=1;filename=8._.._êԵ_ǹ.pdf

คำค้น: วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86
 สนุกกับเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม - SE-ED Electronics - ซีเอ็ด
รอบๆ ตัวเราจะมีคลื่นของสถานีวิทยุต่างๆ เต็มไปหมด โดยเราสามารถรับฟังได้ด้วยเครื่องรับที่ มีวิธีการการสร้างไม่ยาก นักในรูปที่ 1 เป็นหลักการเครื่องรับวิทยุเอเอ็มแบบง่ายๆ ...
http://electronics.se-ed.com/contents/051h015/051h015_p01.asp

คำค้น: วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86

วงจร เครื่องรับวิทยุ AM OTL 86