Minecraft 1.4.7 V2 Skv วิã¯â¿â½ีã¯â¿â½รียกïâ¿â½Ã¯â¿â½

Error: non-utf8 string: minecraft 1.4.7 v2 skv วิ�ี�รียก��