รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า โปรแกรมที่ทำไม่สำเร็จ โปรเจคนักศึกษา ออกแบบเว็บ

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » ซอฟแวร์

รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า โปรแกรมที่ทำไม่สำเร็จ โปรเจคนักศึกษา ออกแบบเว็บ

แบ่งปันให้เพื่อน

รับเขียนโปรแกรมตามต้องการ รับแก้ไขโปรแกรมที่ทำไม่เสร็จ รับทำโปรเจคจบ  
=======================================================
   มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรม ต่างๆ อาทิ เช่น
+ โปรแกรมสำหรับบริษัทจำกัด
  +โปรแกรมวางแผนการใช้วัตถุดิบ-จัดลำดับการผลิต (BOM,MRP,ERP)
  +โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll) 
  +โปรแกรมระบบงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  +โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Account)
  +โปรแกรมระบบเครือข่าย(MLM-Multi Level Marketing) ทั้งสาย Binary หรือสาย Matching
+ โปรแกรมสำหรับธุรกิจเฉพาะ
  +โปรแกรม POS (Point Of Sales) สำหรับธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง
  +โปรแกรมสำหรับร้านอาหารและภัตตาคาร
  +โปรแกรมสำหรับโรงแรม
  +โปรแกรมสำหรับสนามกอล์ฟ
  +โปรแกรมสำหรับสโมสรกีฬา (Sport Club)
  +โปรแกรมสำหรับธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก
  +โปรแกรมสำหรับศูนย์กระจายสินค้า
  +โปรแกรมสำหรับห้องเย็น/คลังสินค้า
  +โปรแกรมสำหรับจำหน่ายตั๋วรถทัวร์
  +โปรแกรมสำหรับปั้มน้ำมัน/แก๊ส
  +โปรแกรมสำหรับทัวร์เอเยนต์,โรงแรม
  +โปรแกรมสำหรับผู้ส่งออก (INVOICE, PACKING LIST)
  +โปรแกรมสำหรับอพาร์ทเมนท์ให้เช่า/คอนโดมิเนียม
  +โปรแกรมสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  +โปรแกรมสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  +โปรแกรมสำหรับร้านจำหน่ายหนังสือ
  +โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  +โปรแกรมสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย
  +โปรแกรมสำหรับระบบสมาชิก 
  +โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลา เข้า – ออก ของพนักงาน
  +โปรแกรมสำหรับบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  +โปรแกรมสำหรับพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  +โปรแกรมสำหรับพิมพ์เช็คล่วงหน้า
  +โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่ง
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทต่างๆ
   โปรแกรมประเภทนี้จะเหมาะกับ ลูกค้าที่ต้องการให้ทางเราพัฒนาโปรแกรมในส่วนเชื่อมต่อกับระบบเดิม หรือ สร้างโปรแกรมใหม่ให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการทำงานของบริษัทฯ
   ค่าพัฒนาโปรแกรม : โปรแกรมเขียนใหม่ตามที่ท่านต้องการ ราคาเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ 50,000 บาท 
2.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท บริษัทขนาดกลาง และ SMEs 
   โปรแกรมประเภทนี้จะเหมาะกับร้านค้าหรือโรงงานหรือบริษัท ที่ต้องการใช้โปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเอง ราคาตามแต่ละระบบ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการพัฒนา ตย.เช่นปัจจุบันลูกค้าเก็บข้อมูลในกระดาษ หรือ Excel และ ต้องการให้เก็บข้อมูล

ลงฐานข้อมูลได้ เพื่อ ค้นหา ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เช่น ตามชื่อ,วันหมดอายุ,การจ่ายเงิน ฯลฯ ที่ลูกค้าต้องการ
   ค่าพัฒนาโปรแกรม : ราคาเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ 30,000 บาท 
3.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท นิสิต,นักศึกษา
   รับทำโปรเจคจบ,Thesis ทางบริษัทฯ จะมีการอธิบายขั้นตอน การทำงานของโปรแกรม,เอกสารคู่มือการใช้งาน,ER-Diagram และ Datadict ให้ด้วย
   ค่าพัฒนาโปรแกรม : ตามตกลง ตามงบของลูกค้าฯ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  การใช้งานของโปรแกรม :> เป็นโปรแกรมรันงานบน Windows,รันงานบน Web Brownser(ใช้งานได้ทุกที่,ทุกเวลา,ทั่วโลก),Mobile(iPad,iPhone,Galaxy :: Android และ iOs)
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา :> PHP / ASP.Net / VB.net / C#.net / HTML,CSS,Flash Script,VB,Delphi,C,Pascal,Foxpro,Cobol ฯลฯ
  ฐานข้อมูลที่ใช้ :> MySQL / Ms SQL Server / Oracle / Db2 / Paradox ฯลฯ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ทางบริษัทฯ เรามี พนักงานประจำสำหรับ ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบโปรแกรม และ โปรแกรมเมอร์แบบประจำทำงาน ไม่ได้จ้าง Freelance ทำงานต่ออีกที ฉะนั้นลูกค้าไว้ใจในเรื่องการทำงานที่ได้รับงานถูกต้อง ตรงเวลา และ ติดต่อได้ตลอดเวลา
โดยโปรแกรมที่เราเขียนจะเน้นที่
1.โปรแกรมต้อง มีประโยชน์ในการใช้สอย(Function) ต้องใช้งานง่าย,สะดวก และ รวดเร็ว และ มีความถูกต้อง
2.โปรแกรมต้อง มีคุณภาพ(Quality) โปรแกรมต้องมีคุณภาพ การใช้งานที่ดีถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด(bug) ของโปรแกรม
3.โปรแกรมต้อง มีภาพลักษณ์(Image) ออกแบบให้น่าใช้งาน แสดงถึงภาพลักษณ์ของลูกค้า,องค์กรฯ และแสดงถึงคุณค่า (Value) ของโปรแกรม

ขั้นตอนการับงาน
============
1.ทางลูกค้า เสนอความต้องการอย่างคร่าวๆ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ต้องการให้เขียนโปรแกรม พร้อมเบอร์โทรกลับหรืออีเมล์ (ถ้าสะดวกโทรสอบถามเลยจะดีกว่า)
2.ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม. ถ้า online อยู่จะ email ติดต่อกลับทันที
3.ทางบริษัทฯจะประเมิณราคาค่าเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้ก่อนจากรายละเอียดที่ลูกค้าส่งมา พร้อมส่งตัวอย่างที่เคยทำและเอกสาร(ถ้ามี) และเงื่อนไขการส่งมอบงาน 
4.หลังจากตกลงกันได้(ค่าจ้าง+วิธีการชำระเงินมัดจำ) ทางบริษัทฯจะเริ่มพัฒนาโปรแกรมที่ท่านต้องการ 
   4.1 ทางบริษัทฯ ออกแบบหน้าฟอร์มกรอกข้อมูล หรือ เว็บเพจ ให้ดูเพื่อสรุปความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใน 1 สัปดาห์(ขึ้นกับความเร่งด่วนของงาน แต่จะไม่เกินนี้ 1 สัปดาห์)
   4.2 ทางลูกค้า อนุมัติ หน้าฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อ 4.1 หรือต้องการปรับแก้ไข
   4.3 หลังจาก 4.1+4.2 ถูกต้องเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเริ่มเขียนโปรแกรม
หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งความคืบหน้าของงานให้ทุกๆ สัปดาห์ ถ้าเป็นการพัฒนาแบบรันบนเว็บไซต์ทางลูกค้าสามารถเข้าดูได้ตลอด 24 ชม.เราทำเสร็จจะส่งขึ้นเว็บไซต์ทันที
5.หลังจากบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมเสร็จไป 50% จะรับค่าพัฒนาโปรแกรมจำนวน 50% ของยอดทั้งหมด หรือ แบ่งการชำระตามที่ตกลงกัน
6.หลังจากบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมเสร็จทั้งหมดแล้ว จะจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม และติดตามผลการใช้งานของพนักงาน
7.หลังจากงานเสร็จทั้งหมดแล้ว จะรับค่าพัฒนาโปรแกรมส่วนที่เหลือ
ปล.โปรแกรมที่ทางบริษัทฯ เขียนรับผิดชอบการใช้งานให้ในกรณีที่มีส่วนที่ผิดพลาด Bug เราแก้ให้ตลอดการใช้งาน ในกรณีต้องการเพิ่ม ข้อความ,สี,รูปภาพ เล็กน้อย ไม่คิดค่าบริการ 

+++ โปรแกรมที่ทางบริษัทฯเขียนให้ลูกค้าทุกท่าน เป็น Programmer ที่เขียนโปรแกรมมาแล้วมากกว่า 10 ปี ซึ่งต้องใช้งานได้จริง อาทิ ระบบ ซื้อ-มาขายไป,ระบบสต๊อก,บาร์โค๊ด,เวปไซค์,ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ  ++++++++++++
########## หากโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ต้องจ่ายเงิน ##########
ลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถส่งความต้องการของระบบงานที่จะให้เขียนโปรแกรมใหม่ หรือ สอบถามถึงปัญหาของลูกค้า ได้ที่ คุณ ไชยวัฒน์  
โทรสอบถาม : 086-5888-163
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cat-solution.com
ติดต่อผ่าน email : [email protected] 

ขอบคุณครับ
ไชยวัฒน์


ราคา: ต้องการ: หางาน
ติดต่อ: วัฒน์อีเมล์: 
สภาพ:  จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 0865888163IP Address: 171.96.240.106
มือถือ: 0865888163เลขบัตรประชาชน: 3101201079XXX

คำค้น:  เขียนโปรแกรม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  8,500 บาท
  1,220 บาท
  ไม่ระบุราคา
  2,000 บาท
  1,200 บาท
  200,000
  1,000 บาท
  500 บาท
  8,900 บาท
  8,000 บาท
  1,000 บาท
  4,990 บาท
  1,200 บาท
  2,000 บาท
  ไม่ระบุราคา
  400 บาท
  1,500 บาท
 
[ซอฟแวร์] ค้นหา : 2007 , office ,
1,800 บาท
  800 บาท